Determinált hit? – Isten szuverenitása, szabadság, hit, emberi felelősség (John Lennox)

A/5, 352 oldal

Kategória:

Leírás

A „Determinált hit?” című könyv azoknak íródott, akik érdeklődnek az Isten szuverenitására, az ember szabadságára és felelősségére vonatkozó kérdések iránt, esetleg ezek a témák fejtörést okoznak számukra. John Lennox azért ragadott tollat, hogy segítsen megérteni e kérdés bibliai nézőpontját. Ez az árnyalt és részletes tanulmány megkérdőjelezi a teológiai determinizmus területén széles körben elterjedt feltételezéseket, és új perspektívát hoz be az erről szóló vitába. „Lennox professzor kedvesen, alázattal, bölcsen és bátran nyújt olvasmányos, a Biblián alapuló útmutatást, amely fontos kérdéseket tárgyal a szabadság és fatalizmus, üdvösség és szuverenitás, hit és eleve elrendelés, újjászületés és kárhozatra ítélés témaköreit illetően.” Paul Copan, egyetemi tanár, a Palm Beach Atlantic University Filozófia és Etika Tanszékének Pledger Family-professzora „…a könyv valójában azért oly kiváló, mert Lennox ragaszkodik hozzá, hogy elvessük a régi címkéket, és friss megközelítést próbáljunk ki, új szemmel tekintve a teológiai determinizmus elfogadásával vagy el nem fogadásával kapcsolatos témákra.” J. P. Moreland, a filozófia kitüntetett professzora, Talbot School of Theology, Biola University „A szabadságról szóló általános vita … alól egyetlen keresztyénnek sem volna szabad kibújnia. … Lennox szívélyes, türelmes, kitartó, következetesen biblikus, és kerüli a beskatulyázó érvelést, példát mutatva a megosztó, de fontos kérdések tárgyalására.” Os Guinness, több mint harminc könyv szerzője vagy szerkesztője John C. Lennox az Oxfordi Egyetem matematika professzora, emellett tudományfilozófiával és keresztyén hitvédelemmel is foglalkozik. A világ számos egyetemén tartott előadásokat, nyilvános vitákat folytatott olyan ateista gondolkodókkal, mint Richard Dawkins és Christopher Hitchens.