Megszentelődés – torzkép és valóság (H. A. Ironside)

A5, 104 oldal

Kategória:

Leírás

Az üdvösség a megtérésen kívül függ-e még azoktól a cselekedetektől, amelyeket a keresztyén ember maga visz véghez? Van-e járulékos keresztyén élmény, van-e „második áldás” és tökéletes megszabadulás a bűntől? Hívő keresztyének egyre gyakrabban fordulnak új, sok izgalmas élményt és érzést ígérő megszentelődés-tanítások felé. A gyakorlati tökéletesség igénye és a két természetről tanító bibliai realitás közti feszültségben sokan abba a veszélybe kerülnek, hogy erkölcsileg, érzelmileg és szellemileg csődöt mondanak. H. A. Ironside a megszentelődési mozgalom égető problematikájára ad választ saját tapasztalatok alapján, a biblikus tanítás fényében.