Még ma? – Szabadon Isten számára (Frank Wallace, Karl-Heinz Weber)

A5, 125 oldal

Kategória:

Leírás

Még ma? – 3 előadás az Úr Jézus eljöveteléről Az az igazság, hogy Krisztus eljön, és magával viszi az övéit (ez az elragadtatás), évszázadokon át ismeretlen volt. Csak nagy általánosságban beszéltek „az utolsó napról, a végítéletről”. Boldog az, aki ezt a csodálatos igazságot ismeri. De vajon az Urunk eljövetelére való reményteljes várakozás élő valóság-e a mi számunkra, és gyakorol-e megszentelő befolyást életünkre? E könyv kiadásával az a kívánságunk, hogy az Urunk eljövetelére való várakozás mindannyiunk számára élő valósággá váljék. Lehet, hogy eljön: „Még ma?” – Várod?! Szabadon Isten számára – A Római levél 5–7. fejezeteinek magyarázata Pál apostol tanításai a Római levél 5,12–8,3-ban mindennapi keresztyén életünk számára nagyon fontosak. A Római levélnek ez a fejezete bemutatja, hogy a keresztyén ember Isten kegyelme által szabadul meg a bűn hatalmától és a törvénytől. Ez a szabadulás alapfeltétele annak, hogy boldog életet élhessen Isten dicsőségére. Ezt a versről versre haladó igemagyarázatot gondosan átdolgozott előadások alapján állította össze a szerző. Karl-Heinz Weber értelmezése nagy segítséget nyújthat a Római levél nem egyszerű, de alapvető útmutatásainak jobb megértéséhez és ahhoz, hogy győzelmes keresztyén életet éljünk.