Kisinyovtól Haifáig (Ida Draitschmann)

zsebkönyv, 56 oldal

Kategória:

Leírás

Egy zsidó származású keresztyén nővér, Ida Draitschmann tanúságtétele elevenen él tovább sok zsidó és keresztyén szívében, valamint a „Jeruzsálem” diakonissza anyaházak testvérközösségeiben, Hamburgban és Bernben. Élete utolsó éveiben a Bern melletti Muriban M. Schlegel kisasszony segítségével írásba foglalta élete élményeit. Ida Draitschmann azért írta le a vele megtörtént eseményeket, hogy ezáltal az Úr másokat is elhívhasson a szolgálatra éppen úgy, mint ahogyan vele is tette.