Ki fizette meg érted a legnagyobb árat? (Joe. S. Philip)

A5, 80 oldal

Leírás

Tanulmányok a Mózes 3. könyvében levő áldozatokról. Az öt lévita áldozat – az égőáldozat, az ételáldozat, a békeáldozat, a vétekáldozat és a jóvátételi áldozat – minden szempontból gyönyörű előképei Jézus Krisztus kereszten elvégzett áldozati halálának. Isten választott népe, Izráel istenimádó közösséget alkotott a páskabárány áldozata alapján. Ugyanígy az újszövetségi Gyülekezet is egy istenimádó népet alkot, Jézus Krisztus áldozata alapján – aki “a mi húsvéti bárányunk” (1Kor 5,7). Ezért Jézus Krisztus halála a keresztyén hit és istentisztelet alapja.