József – A szeretet, gyűlölet, rabszolgaság, hatalom és megbocsátás története (John Lennox)

  • A/5, 208 oldal
Kategória:

Leírás

„Mély, gazdag és tápláló” Os Guinness

József életének Mózes első könyvében olvasható részletes elbeszélését bár évezredekkel ezelőtt írták, időtlen jellege ma is próbára teszi az emberi tapasztalat mélységeit.
A tudós John Lennox ebben a gondolatébresztő és hitmélyítő könyvben bemutatja József történetének főbb témáit – a szenvedést, kísértést, megbocsátást, hitet és Isten szuverenitását –, és személyes módon alkalmazza azokat az élet számos területére, mely az olvasót is érinti. József életének ez a tágabb összefüggésben történő részletes vizsgálata arra hív minket, hogy a szenvedés és a nehézségek ellenére jobban bízzunk Istenben.

„Lennox lebilincselő kommentárt írt a Biblia egyik időtlen szereplőjéről.”
Rico Tice, vezető lelkipásztor (evangelizáció),
All Souls Church, London

„Talán ismerősnek véljük ezt a történetet, de Lennox újabb és újabb gyöngyszemeket mutat fel, miközben hozzáértően végigvezet minket József diszfunkcionális családjának történetén.”
Peter J. Williams, igazgató,
Tyndale House, Cambridge

„Ez a könyv hatalmas erővel szól ma hozzánk. Lennox szakavatottan tekint vissza József elődeire, megmutatva, hogyan ismétli magát családjában a történelem, és előretekint Jézus életére, reményt adva nekünk.”
Bob Shettler, lelkipásztor,
First Presbyterian Church, Gainesville, Florida

John C. Lennox (PhD, Cambridge-i Egyetem; DSc, Walesi Egyetem) az Oxfordi Egyetem (emeritus) matematikaprofesszora és a Green Templeton College emeritus oktató tagja. Lennox több mint hetven tudományos publikáció szerzője, és két kutatási szintű matematikai írás társszerzője. Számos könyvet írt a tudomány, a fi lozófi a és a biblia kapcsolatáról, köztük A tudomány valóban eltemett e Istent? című művet.