Isten beszéde élő és ható3. (Dr. Kiss Ferenc)

  • A5. 302 oldal

Leírás

Dr. Kiss Ferenc (1889-1966) népét és hazáját úgy is szolgálta, mint kiváló orvosprofesszor. 1929 szeptemberében, negyvenévesen már Szegeden volt kinevezett professzor az Anatómiai Intézetben, mert a kolozsvári egyetemet Szegedre mentették át. 1931-től a budapesti Anatómiai Intézet igazgatója lett. 1952-ben Kossuth-díjat kapott.
A francia Tudományos Akadémiától két kitüntetésben is részesült, az angol Orvosi Akadémia levelező tagjai közé választotta, a Szovjetunióban pedig két hónapot töltött nagy megbecsülés mellett. Nyolc egyetemi tankönyvet írt, Szentágothai Jánossal együtt írt Anatómiai Atlaszát tíznél több nyelvre lefordították.
A második világháborúban részt vett a zsidók mentésében. A náci és a kommunista uralom alatt másokkal együtt azon munkálkodott, hogy létrehozzák a Szabad Egyházak Szövetségét (1944), majd Tanácsát (1950), hogy ezáltal összefogják és segítsék a különböző evangéliumi mozgalmakat, kisegyházakat.
A Keresztyén Testvér Gyülekezet alapító és mindvégig meghatározó személyisége volt.
Fontos volt számára, hogy az Ige alapján igehirdetéseinek középpontjába Isten és Jézus Krisztus álljon, olyankor is, amikor életének egyes részleteiről tett bizonyságot, vagy éppen számtalan külföldi útjáról tartott beszámolót.

Ebben a köteteben az 1946-1957 közötti időszakban elhangzott igehirdetések, tanítások, bibliamagyarázatok olvashatók.