Ézsaiás könyvének magyarázata – Az Úr a megmentő (Arend Remmers)

A5, 356 oldal

Leírás

Ézsaiás jövendöléseinek témája Isten földi népe, valamint az akkori nagyhatalmak, és a környező népek is. Fő üzenete azonban a Messiás, az Úr Jézus eljövetele, királysága.