Az ezeréves uralkodás (Csia Lajos)

A/5, 136 oldal

Kategória:

Leírás

A próféciákat sokan sokféleképpen értelmezik. Így van ez a millenniummal kapcsolatban is. Azonban, ha olyan ember foglalkozik a kérdéssel, mint Csia Lajos, akkor arra érdemes odafigyelni. Bibliaismerete és meglátásai nem pusztán a jövőre vonatkozóan adnak útmutatást, hanem a keresztyén életünk jelenére nézve is.

„…e világ elpusztulása s egy új világ keletkezése között lesz egy hosszú korszak, amelyben Isten megmutatja, hogy a jelen körülmények között is lehetséges lett volna a földön a békesség örök, boldog birodalmát felépíteni. Az utolsó ítéletet követő új földnek természeti viszonyairól a Szentírás semmiféle leírást nem ad, legalábbis olyan leírást, amely a tisztán képes jelleget nem hordaná magán. Minden olyan jövendölés tehát, amely a jelenlegi természeti viszonyokat tételezi föl, ha egy megvalósulandó isteni királysággal kapcsolatos, az ezeréves uralkodásra vonatkozik. Az Új földön nem lesz többé bűn, mert semmiféle átkozott oda be nem megy. Ahol tehát olyan jövendölést találunk, amely a bűn jelenlétét feltételezi, azt is az ezeréves uralkodáshoz kell utalnunk. Az ezeréves uralkodás után a tüzes-kénköves mocsárba vettetik a halál is. Ahol tehát olyan isteni uralkodást jósol az Írás, amely alatt a halál még lehetséges, ott szintén mindig az ezeréves uralkodást kell érteni. Így aztán a Szentírásnak igen sok helyét segítségül kell és lehet hívni, hogy az ezeréves uralkodás bibliai képét megrajzolhassuk.”