A Szent ismerete (A. W. Tozer)

  • A5, 104 oldal
Kategória:

Leírás

Kortársaink közül kevesen gyakoroltak Amerikában olyan nagy hatást a keresztyének szolgálatára, mint W. A. Tozer. Nevezik őt, “a 20. század prófétájá”-nak is, mivel erőteljesen felszólítja az egyházat a Biblia valóságos Istenének mély és igaz megismerésére. Írásai behatolnak a modern vallásos gondolkodás mélyébe, és a tényleges kérdések gyökerére tapintanak. A komoly bibliai gondolkodók és Isten igéjének jeles prédikátorai sokan jelentős mértékben dr. Tozer írásai hatásai alá kerültek Amerikában. A Szent ismerete az egyike Tozer áhítatra késztető munkájának, amelyben leírja a hatalmas Isten jellemvonásait.  Minden keresztyén igehirdetőnek hasznára válik ez erőt sugárzó könyv gondos tanulmányozása. Olvasd térden állva és soha többé nem maradsz a régi!