A Biblia miért Isten beszéde (Roger Brind)

A5, 64 oldal

Kategória:

Leírás

A keresztyének hisznek abban, hogy a Biblia Isten beszéde. Vajon ez a hit csak egy „dogma” vagy vannak bizonyítékai annak, hogy valóban az, aminek mondja magát? C.Sanders a „Bevezetés az angol irodalomtörténet kutatásába” c. könyvében úgy érvel, hogy háromféle megbízhatósági próba van, melyeket használnunk kell bármely dokumentum vizsgálata során: • Belső bizonyíték (amit a dokumentum állít magáról). • Külső bizonyíték (hogyan igazodik a dokumentum kora világának tényeihez, dátumaihoz, személyeihez). • Bibliográfiai vizsgálat (milyen úton jutott el a szöveg az eredeti dokumentumtól a másolatokig és kéziratokig amelyek ránk maradtak). Roger Brind e három szempont alapján gyűjti össze a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a Biblia miért hiteles és megbízható forrás.